Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Sommerdugnad II

Det ble gjennomført en dugnad på kort varsel onsdag den 24/7-13.

På østre brygge hvor det var store hull og fare for at unger kunne ødelegge seg, ble det tettet og lagt nye terrassebord på den indre delen. Det ble laget og montert en ny landgang til flytebrygga. Videre ble en utrigger  tilpasset som  halvutrigger og montert mot steinene i hjørnet ved båtplassen til Høibråten. For øvrig diverse justeringer øvrige steder på brygga.  På ettermiddagen hadde noen i styret et møte med Lindberg vedr avstivning og forlengelse av T-jernet ytterst på østre brygge, slik at når det er gjort, kan vi justere bredden på plassene iht målsatte tegninger, dvs lysåpningen mellom utriggerne blir som målene på tegningen. Lindberg vil gjøre dette i løpet av neste uke, og samtidig også forsterke på yttersiden av østre brygge slik at vi kan justere tilsvarende der. Nå gjenstår noe utbedring av oppslagstavle samt  at vi bør binde noe av grusen/steinene ved badebrygga med støp.