Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Sommernytt 1-2015

Hei alle sammen!
 

Sommeren som vel ikke har vært av de beste er tydeligvis på hell, men jeg har et par saker som jeg vil informere om.

·        Det ligger en seilbåt på gjestebrygga som har ligget der nærmere 2 uker. Det er en uregistrert båt uten noen henvisning til navn eller telefonnummer. Meningen med gjestehavna er at denne skal være et tilbud til gjester for hytteeierne, og at det er en korttidsplass som kan benyttes maks 2-3 dager slik at flere har anledning til å ta i mot besøk gjennom sommeren. Dette er IKKE en permanent gjesteplass for en enkelt båt. Jeg ønsker tilbakemelding fra de som kjenner til denne båten slik at tiltak kan bli gjort.

·        Vi har på flere årsmøter tatt opp problemene med lagring av båthengere på plassen om sommeren. Dette er IKKE tillatt. Det er til hinder for klipping av plenen og til dels for barns lek på området. I dag står det 4 hengere der foruten foreningens egen lille henger.
Hvis alle skulle tenke «det er jo god plass så det betyr vel ikke noe at jeg står der», så ville plassen vært overfylt og det er absolutt ikke akseptabelt. Jeg håper at budskapet nå er så klart at dette ikke vil gjenta seg i fremtiden.

 

For styret

 

Rune Jahren