Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Vårdugnad og årsmøte 2016

I henhold til referatet fra fjorårets årsmøte ble det bestemt at vårdugnaden avholdes siste søndag i april, dvs SØNDAG 24.APRIL 2016  kl 1300.

Jeg forsøker kontinuerlig  å oppdatere medlemsoversikten med korrekte mailadresser, så jeg håper jeg denne gangen får færre feilmeldinger en tidligere.

Styret minner om årsmøtevedtaket om at man vil belaste for manglende deltagelse på vår og høstdugnaden med kr250,- pr dugnad hvor man ikke møter.

 

Vårdugnad søndag  24 april 2016 kl 1100

Vi diskuterte en del punkter på årsmøtet som skal gjennomføres og som jeg minner om her selv om jeg ikke forventer at vi får anledning til dette på selve dugnaden.

  • Sette ut utriggerne.
  • Sørge for at både landgang til flytebrygge og stupebrettet blir behørig montert og fortøyet.
  • Nedenfor nederste element ved utsettingsrampen for båter må det etterfylles en del pukk da det er en avtrapping på 20-30cm hvis man kjører for langt ut. Dette må kjøres ved en anledning.
  • Muligens bør vi sørge for kapping av ettervekst på stubbene mot Ingebretsen. Vurderes under dugnaden.
  • Diverse forefallende som måtte fremkomme.

 

Årsmøte 2016 søndag 24 april 2016 kl 1330

Det vil bli sendt ut egen innkalling med agenda, saksdokumenter og vedlagt regnskap i løpet av få dager.                                                                                                                                                                      

Årsmøtet vil forhåpentligvis bli avholdt på fortet dersom Kari Mette klarer å få ordnet dette også i år.

 

Rune Jahren