Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Innkalling til vårdugnad og årsmøte 2106

Det er tidligere sendt ut innkalling både til dugnad kl 1100 og til årsmøte kl 13.30, men her følger en mer spesifisert innkalling med vedlegg til selve årsmøtet på Kjøkøy fort.

Følgende dokumenter ligger under Medlemssider, Årsmøter:

·         Innkalling til årsmøte

·         Styrets årsberetning

·         Regnskap for 2015

·         Revisors beretning

·         Budsjett 2016

·         Mail fra Tom Gottfredsen vedr sommervannansvarlig

·         Mail fra Per Weng vedr oppretting av lukket Facebookgruppe

·         To bilder fra Asfaltkant ved Puttesundbrua.

·         Velger å legge ved siste reviderte reglement for båthavna og vedtekter for Kjøkøy hytteeierforening.

 

For styret

 

Rune Jahren