Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Innkalling til høstdugnad 2016

INNKALLING TIL HØSTDUGNAD 2016 SØNDAG 9.OKT KL 12.00
 

Hei Alle sammen.
 

Det innkalles til høstdugnad søndag 9.okt kl 1200. Vi skal bl.a utføre følgende:

· Ta opp utriggerne.

· Skrue fast alle nye bord som ble lagt på bryggen på høstdugnaden Disse er bare midlertidig festet i hver ende.

· Forbedre feste til landgangen til flytebrygga.

· Ta opp landgangen for vinteren.

· Hvis mulig forestå forskaling foran landgangen slik at vi både får bedre fester og at det blir bedre og enklere å benytte landgangen.

· Rydde opp i etterveksten av krattskog på området.

· Diverse forefallende som måtte fremkomme.


Det er absolutt nødvendig at det ikke blir liggende joller innerst i vika da det er planlagt en liten mudring og opprydding der i nær fremtid etter dugnaden


Alt dette innebærer at vi trenger noen med elektriske driller og gjerne noen bits. I tillegg har vi behov for diverse utstyr til kapping av kratt osv.


Vi minner om vedtaket at vi skal belaste kr 250,- pr gang for de som ikke møter til dugnad.

Velkommen til en hyggelig høstdugnad.

Mvh

Rune Jahren


PS. Fortsatt ber jeg om tilbakemeldinger dersom dere av ulike grunner bytter mailadresse.