Innkalling til høstdugnad 2016

INNKALLING TIL HØSTDUGNAD 2016 SØNDAG 9.OKT KL 12.00
 

Hei Alle sammen.
 

Det innkalles til høstdugnad søndag 9.okt kl 1200. Vi skal bl.a utføre følgende:

· Ta opp utriggerne.

· Skrue fast alle nye bord som ble lagt på bryggen på høstdugnaden Disse er bare midlertidig festet i hver ende.

· Forbedre feste til landgangen til flytebrygga.

· Ta opp landgangen for vinteren.

· Hvis mulig forestå forskaling foran landgangen slik at vi både får bedre fester og at det blir bedre og enklere å benytte landgangen.

· Rydde opp i etterveksten av krattskog på området.

· Diverse forefallende som måtte fremkomme.


Det er absolutt nødvendig at det ikke blir liggende joller innerst i vika da det er planlagt en liten mudring og opprydding der i nær fremtid etter dugnaden


Alt dette innebærer at vi trenger noen med elektriske driller og gjerne noen bits. I tillegg har vi behov for diverse utstyr til kapping av kratt osv.


Vi minner om vedtaket at vi skal belaste kr 250,- pr gang for de som ikke møter til dugnad.

Velkommen til en hyggelig høstdugnad.

Mvh

Rune Jahren


PS. Fortsatt ber jeg om tilbakemeldinger dersom dere av ulike grunner bytter mailadresse.