Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Info om dugnad og årsmøte 2018

Hei.
 

Etter mye om og men på grunn av at Fortet ikke alltid er ledig, vil årets dugnad og årsmøte bli avholdt søndag 29 april 2018, dvs en uke senere enn i fjor. Dugnaden vil starte  kl 11.00 og årsmøtet kl 13.30.  Offisiell innkalling med  regnskap, budsjett og revisjonsberetning vil bli utsendt så snart dette foreligger.
 

Mvh

Rune Jahren