Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Innkalling til vårdugnad og årsmøte 2019.

Det kalles inn til vårdugnad og årsmøte på Kjøkøy LØRDAG 27.april henholdsvis kl 11.00 (dugnad) og kl 1300 (årsmøte).

I årsmøteinnkallingen står det også at dersom det er saker dere ønsker å ta opp på årsmøte må de sendes meg på mail senest 17.april, dvs før påskedagene.

Jeg ber også om at styremedlemmene sender meg underlaget som er etterspurt på mail så snart som mulig slik at jeg kan videresende det til samtlige medlemmer.
I tillegg ber jeg om info om dere er på Kjøkøy i påsken mtp en befaring og et lite styremøte.
 

Ifølge Tom og Eva vil sommervannet bli koblet på i helgen 28-31 mars.

Mvh
Rune Jahren