Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Høstdugnad 2015

Høstdugnad søndag 11.oktober kl 1200
 

Det innkalles til høstdugnad søndag 11.okt kl 1200. Vi skal utføre følgende:

·        Ta opp utriggerne.

·        Montere kjetting på resterende lemmer.

·        Forbedre feste til landgangen til flytebrygga.

·        Ta opp landgangen for vinteren.

·        Montere wire til erstatning for røket wire på stupebrettet.

·        Diverse forefallende som måtte fremkomme.

 

Vi har ført lister over fremmøte til dugnadene (høst/vår) og det er tidligere bestemt at vi skal belaste kr 250,- pr gang. Siden det stort sett har vært greit fremmøte, har vi bestemt å heller ikke belaste noen for 2014 selv om det ofte er de samme som uteblir.  Derimot vurderer vi å belaste for vår/høst 2015 og i så fall vil dette bli innkrevd etter høstdugnaden når vi ser fremmøtet. Dette kommer vi tilbake til.

 

I paragraf 11 står det som følger:

Det er ikke tillatt med lagring av hengere, båthengere, båter, eller annet opplagsutstyr på området om sommeren. Dette kan kun forekomme ved utsetting/opptak eller reparasjon av båter i havna.

Jeg vil derfor nok en gang få påpeke at for neste sommer vil vi belaste for lagring av hengere i henhold til tidligere vedtak dersom disse blir stående i båthavna ut over St Hans.

 

Når det gjelder gjesteplasser i båthavna kan dere her lese følgende:

Gjesteplasser i båthavna. I paragraf 7 i reglementet for båthavna står følgende:

Plassen utenfor ytre utrigger på østre og vestre molo er kun beregnet som korttids gjesteparkering».

I tillegg tilkommer følgende tilføyelse:

Gjestebøyen utenfor båthavna er kun beregnet til korttidsbesøk (2-3 dager) hos hytteeierne som er medlem av foreningen.

 

Velkommen til en hyggelig høstdugnad.

 

Med vennlig hilsen

Rune Jahren - Formann

 

PS. Fortsatt ber jeg om tilbakemeldinger dersom dere av ulike grunner bytter mailadresse.

Sommernytt 1-2015

Hei alle sammen!
 

Sommeren som vel ikke har vært av de beste er tydeligvis på hell, men jeg har et par saker som jeg vil informere om.

·        Det ligger en seilbåt på gjestebrygga som har ligget der nærmere 2 uker. Det er en uregistrert båt uten noen henvisning til navn eller telefonnummer. Meningen med gjestehavna er at denne skal være et tilbud til gjester for hytteeierne, og at det er en korttidsplass som kan benyttes maks 2-3 dager slik at flere har anledning til å ta i mot besøk gjennom sommeren. Dette er IKKE en permanent gjesteplass for en enkelt båt. Jeg ønsker tilbakemelding fra de som kjenner til denne båten slik at tiltak kan bli gjort.

·        Vi har på flere årsmøter tatt opp problemene med lagring av båthengere på plassen om sommeren. Dette er IKKE tillatt. Det er til hinder for klipping av plenen og til dels for barns lek på området. I dag står det 4 hengere der foruten foreningens egen lille henger.
Hvis alle skulle tenke «det er jo god plass så det betyr vel ikke noe at jeg står der», så ville plassen vært overfylt og det er absolutt ikke akseptabelt. Jeg håper at budskapet nå er så klart at dette ikke vil gjenta seg i fremtiden.

 

For styret

 

Rune Jahren

Sommerdugnad 2015

Effektiv dugnad i flott vær.
 
Følgende ble gjort:
- Vollen langs veien og gress generelt ble klippet.
- Badestranda ble raket og fjernet for uønskede planter.
- Manglende lemmer til utriggerne ble snekret.
- Fjernet all brennbar søppel og samlet til St. Hans-bål.

Innkalling til sommerdugnad 2015

Minner om informasjonen fra årsmøte om at vi gjennomfører en sommerdugnad lørdag 20. juni kl. 1100.

Ta med raker, trillebår og utstyr til å legge ut den siste uteliggeren.

 

Det blir den tradisjonelle sommerfesten på kvelden. Da er det godt humør som gjelder.

VI håper på godt vær.

 

Hilsen

Styret