Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Innkalling til vårdugnad og årsmøte 2015

Selv om det er snø i lufta og mange kjører med vinterdekk så er det på tide å gjennomføre årets dugnad slik at båtene etter hvert kan settes på vannet. Dugnaden er bestemt til søndag kl 1100 med etterfølgende årsmøte kl 1300 på fortet Kjøkøy. Da det er håpløst å både huske og holde orden på adresser, tlfnr osv til alle medlemmene så er det ønskelig at der hvor det ikke stemmer så ta med korrekt informasjon til årsmøtet.

Velkommen

Rune Jahren

Innkalling til høstdugnad 2014

Den fantastiske sommeren er over for denne gang, og vi vil avholde dugnad vedrørende opptak av utriggere søndag 19.oktober kl 11.00

Fint om noen tar med utstyr (fastnøkkel/stor skiftenøkkel) for å løsne boltene til utriggerne.

I forbindelse med dugnaden (dagen før hvis mulig) skal det fylles på diverse steiner i skråningen fra badestranda og frem til skiltet for å binde massene. Steiner som skal benyttes ligger øverst på området vårt der hvor det ligger noe trykkimpregnerte materialer. Dette innebærer at det må være fri passasje for en traktor med henger fra der steinene ligger i dag og frem til skiltet. Det vil bli benyttet en mindre graver til dette arbeidet, men for å flytte steinen som ligger ved båtplassen nærmest badebrygga må vi antageligvis skru ned skiltet. Vel møtt alle sammen.

 

Mvh

Rune Jahren

Formann

Innkallingen til Fredrikstad Hytteforenings årsmøte 2014

 
Det innkalles til Fredrikstad Hytteforenings årsmøte lørdag 16.august kl 15.00 i Onsøy Rådhus, Ørebekk.
Etter årsmøtet vil fylkespolitiker og hytteeier Tor Prøitz holde et foredrag:
 
Østfold Fylkes kystsoneplan under revidering – tar kystkommunen tilstrekkelig hensyn til hytteeierne.
 
Om ikke du er rett person innen ditt vel ber vi om at du sender det videre til rett person slik at din forening blir representert på årsmøtet.
 
Om noe er uklart ta gjerne kontakt på mail eller mobil 91827650.
 
Hytteforeningens årsberetning for 2013-2014 kan lastes ned her.
 
For styret
Fredrikstad Hytteforening
Rolf A. Hauge
Leder
 
 

Midtsommerdugnad

Det nærmer seg St.Hans og forhåpentligvis en herlig dag/kveld. I den forbindelse er det vanlig at vi avholder en midtsommerdugnad hvor følgende bør gjøres:

-Bommen skal skrapes/pusses med stålbørste og males med grå arcanol. Maling/pensel er kjøpt inn og foreligger hos Geir eller Kari Mette.

-Den nye oppslagstavla skal beises hvit, og maling/beiskost er kjøpt inn og foreligger hos Geir eller Kari Mette

-Vi er så heldige at Emil forestår klipping av fellesområdet, og dermed tror jeg ikke det blir nødvendig med klipping denne gangen. Muligens bør jordvollen klippes med trimmere.

-En stor trestamme har kommet rekende inn på stranda. Denne er stor og bør kappes opp med motorsag dersom noen kan ta med dette.

-Det har blitt sendt søknad til brannvesenet om tillatelse til bålbrenning  på St.Hans  men pr.d.d. foreligger det intet svar, men vi håper og tror at dette går i orden. Husk at det er restriksjoner på hva som kan brennes, dvs man kan ikke brenne trykkimpregnert, malt eller lakkert treverk. Geir er ansvarlig for endelig godkjenning og hva som tillates brent på bålet, og er den som eventuelt tenner opp. Husk at  det ligger mange båter med kalesjer i havna så vær forsiktig med størrelse på bålet.

-Diverse skrot som ligger på området, en ødelagt krakk, samt restene etter gammel tavle må kjøres vekk.

-Som vanlig er det sikkert smart å ta med raker for opprydding på sandstranda.

-For øvrig ligger det fortsatt noen båter ved tuntreet som har ligget der lenge, og der har vi sagt at det IKKE skal ligge båter. Småbåter skal i så fall ligge ved stolpene ved havna.

-Det må avtales på dugnaden når man eventuelt skal tenne bålet hvis det blir gitt tillatelse.

 

NB!! Dugnaden begynner kl. 1100 lørdag 21/6-14!!

Årsmøte 2014

Det ble en fin dugnad i kjempefint vær lørdag 26/4-14. Rundt 35 personer møte frem.

Utriggerne ble satt ut og det ble raket og sådd på det resterende området som ble ryddet i vinter/vår.

I tillegg ble det satt opp ny oppslagstavle.

Etter dugnaden ble det holdt årsmøte i foreningen og årsmøter i Putten Vann og Avløp og Putten Utbyggingslag.

Møtene ble holdt fortløpende på Råkollen Skole i passenede lokale.

Referatet er lagt ut under Medlemssider. Logg inn og last ned.....