Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Innnkalling til årsmøte 2014

Det blir vårdugnad og årsmøte lørdag 26/4-2014. Innkalling med vedlegg ligger under Medlemssider. Logg inn og les...

Info fra Vannkomiteén

Vannkomiteén synes vinterstengte vannledninger er en uting, og vi trenger litt spenning i hverdagen, så derfor:

Vår- og sommervannet er nå satt på etter beste evne, og anlegget er funnet helt tett etter vinterens mangel på frostsprenging. Så, for de som fremdeles benytter denne ledningen: Lykke til.

Info fra Putten Vann og Avløp SA 7/3-14

Her kommer informasjon til mulige interesserte nye medlemmer av vann- og avløpslaget.

Vi skal nå utarbeide en søknad til kommunen for et nytt medlem. Dersom flere er med, lager vi en felles søknad.


Ved å bli med i 2014, vil man fortsatt være med i «oppstartsrunden». Ved senere tilkoblinger vil moms komme i tillegg, så det er gunstig å være med i denne omgang i 2014.


Trykk her for å laste ned og se. 

Hytteeier'n Fredrikstad

Hytteeier'n Fredrikstad legges nå ut elektronisk fortløpende. Nr. 6 2013 er lagt ut under "Praktisk info" i toppmenyen.