Søndre Kjøkøy Hytteeierforening

Innkalling til høstdugnad 2016

INNKALLING TIL HØSTDUGNAD 2016 SØNDAG 9.OKT KL 12.00
 

Hei Alle sammen.
 

Det innkalles til høstdugnad søndag 9.okt kl 1200. Vi skal bl.a utføre følgende:

· Ta opp utriggerne.

· Skrue fast alle nye bord som ble lagt på bryggen på høstdugnaden Disse er bare midlertidig festet i hver ende.

· Forbedre feste til landgangen til flytebrygga.

· Ta opp landgangen for vinteren.

· Hvis mulig forestå forskaling foran landgangen slik at vi både får bedre fester og at det blir bedre og enklere å benytte landgangen.

· Rydde opp i etterveksten av krattskog på området.

· Diverse forefallende som måtte fremkomme.


Det er absolutt nødvendig at det ikke blir liggende joller innerst i vika da det er planlagt en liten mudring og opprydding der i nær fremtid etter dugnaden


Alt dette innebærer at vi trenger noen med elektriske driller og gjerne noen bits. I tillegg har vi behov for diverse utstyr til kapping av kratt osv.


Vi minner om vedtaket at vi skal belaste kr 250,- pr gang for de som ikke møter til dugnad.

Velkommen til en hyggelig høstdugnad.

Mvh

Rune Jahren


PS. Fortsatt ber jeg om tilbakemeldinger dersom dere av ulike grunner bytter mailadresse.

Sommernytt 2016

Selv om sommeren ikke har slått til for fullt så regner jeg med at folk koser seg på Kjøkøy i disse julidager.

Som dere sikkert husker så har vi blitt enige om at hengere som har vært lagret på fellesområdet skal være fjernet innen St.Hans slik at plassen er tilgjengelig for andre aktiviteter, samt at det er enkelt å komme til for å klippe plenen. Nok en gang ser vi at det fortsatt står et par hengere på plassen, og vi ber derfor rette vedkommende om å flytte disse ganske omgående.

Det er også bestemt at det er anledning til å parkere på bestemte plasser på fellesområdet, men kun for kortere perioder. Dette iht paragraf 9 i reglementet.

Ved øvre grense (øst) er det tilrettelagt plass for parkering på et avgrenset område. Plassene er reservert for hytte eiere som av- og på-lessingplasser ved dags- eller weekend-turer, eller som dagsparkering ved reparasjon av båt.

Plassene er begrenset til 2 dagers parkering.

Når det gjelder containerne som er utplassert rundt på Kjøkøy så er disse kun beregnet til vanlig husholdningsavfall. Det har igjen forekommet at enkelte containere er fulle etter formodentlig full opprydding på hytta, hvilket medfører at det ikke er plass til vanlig avfall. Vi ber igjen om at dersom man har «storopprydding» på hytta så må dette kjøres bort til dertil egnet offentlig fyllplass.

 

Ha en fortsatt fin ferie.

Mvh

Rune Jahren

Innkalling til sommerdugnad 2016

Det er nå bestemt at årets sommerdugnad arrangeres lørdag 18 juni kl 11.00 slik at alt er klart i god tid før St.Hans. Logg inn for å se referatet fra årsmøtet. I tillegg er det kommentert noen punkter som både er drøftet på forhånd og som ble diskutert etter at selve årsmøtet var hevet. Legg merke til hva som er nevnt og husk å ta med nødvendig utstyr/verktøy.

Velkommen

Mvh Rune Jahren

Leder

Innkalling til vårdugnad og årsmøte 2106

Det er tidligere sendt ut innkalling både til dugnad kl 1100 og til årsmøte kl 13.30, men her følger en mer spesifisert innkalling med vedlegg til selve årsmøtet på Kjøkøy fort.

Følgende dokumenter ligger under Medlemssider, Årsmøter:

·         Innkalling til årsmøte

·         Styrets årsberetning

·         Regnskap for 2015

·         Revisors beretning

·         Budsjett 2016

·         Mail fra Tom Gottfredsen vedr sommervannansvarlig

·         Mail fra Per Weng vedr oppretting av lukket Facebookgruppe

·         To bilder fra Asfaltkant ved Puttesundbrua.

·         Velger å legge ved siste reviderte reglement for båthavna og vedtekter for Kjøkøy hytteeierforening.

 

For styret

 

Rune Jahren

Vårdugnad og årsmøte 2016

I henhold til referatet fra fjorårets årsmøte ble det bestemt at vårdugnaden avholdes siste søndag i april, dvs SØNDAG 24.APRIL 2016  kl 1300.

Jeg forsøker kontinuerlig  å oppdatere medlemsoversikten med korrekte mailadresser, så jeg håper jeg denne gangen får færre feilmeldinger en tidligere.

Styret minner om årsmøtevedtaket om at man vil belaste for manglende deltagelse på vår og høstdugnaden med kr250,- pr dugnad hvor man ikke møter.

 

Vårdugnad søndag  24 april 2016 kl 1100

Vi diskuterte en del punkter på årsmøtet som skal gjennomføres og som jeg minner om her selv om jeg ikke forventer at vi får anledning til dette på selve dugnaden.

  • Sette ut utriggerne.
  • Sørge for at både landgang til flytebrygge og stupebrettet blir behørig montert og fortøyet.
  • Nedenfor nederste element ved utsettingsrampen for båter må det etterfylles en del pukk da det er en avtrapping på 20-30cm hvis man kjører for langt ut. Dette må kjøres ved en anledning.
  • Muligens bør vi sørge for kapping av ettervekst på stubbene mot Ingebretsen. Vurderes under dugnaden.
  • Diverse forefallende som måtte fremkomme.

 

Årsmøte 2016 søndag 24 april 2016 kl 1330

Det vil bli sendt ut egen innkalling med agenda, saksdokumenter og vedlagt regnskap i løpet av få dager.                                                                                                                                                                      

Årsmøtet vil forhåpentligvis bli avholdt på fortet dersom Kari Mette klarer å få ordnet dette også i år.

 

Rune Jahren